Nyitott Egyetem – Dr. Gál István László: A magyar állam titkainak büntetőjogi védelme

Prof. dr. Gál István László a PTE Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára a minősített adatok védelmére vonatkozó büntetőjogi rendelkezéseket és az ezekhez kapcsolódó egyéb jogszabályokat, úgynevezett háttér normákat mutatja be előadásában.