Szakmai tapasztalat

2008-ban, több éves pécsi egyetemi oktatói gyakorlattal kezdtem meg az ügyvédi tevékenységemet Budapesten, ügyvédi munkám hatóköre azóta az ország egész területére kiterjed. A 2008 óta eltelt időszakban főleg büntető ügyeket vállaltam, majd az ügyvédi irodám profilja folyamatosan kiterjedt a polgári ügyekre is (ingatlan adásvétel, cégügyek, házassági bontóperek, szerződés érvénytelenségének megállapítása, munkaügyi perek stb.). Elsődleges szakterületem azonban továbbra is a büntetőjog, az időm nagy részében védőügyvédként dolgozom, erre utal a weboldalam címe is.
2010-2012 között a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felkérése alapján részt vettem a 2012. évi. C. törvény, az új magyar Büntető Törvénykönyv megalkotásában, így nemcsak professzorként az oktatás révén, de kicsit a jogalkotás területéről is ismerem azt a joganyagot, amellyel a gyakorlatban dolgozom.

Részben egyetemi oktatóként, részben ügyvédként megfordultam a világ számos országában. 2008-2014 között összesen majdnem egy évet töltöttem Németországban a freiburgi Max-Planck-Institute ösztöndíjasaként, ahol német ügyvéd kollégák munkájával is megismerkedtem, és tanulmányoztam a német igazságszolgáltatás működését. 2016 nyarán viszonylag rövidebb időt töltöttem Ron Cordova los angelesi kollégám ügyvédi irodájában is, Irvine-ban. Itt több büntető ügy tárgyalásán is részt vettem. Európában román, horvát és német ügyvéd kollégákkal van élő szakmai kapcsolatom. 2012 óta Kínába is rendszeresen járok előadásokat tartani, és 2013. október 24. óta igazgatóként vezetem a shanghaji Európai Büntetőjogi Kutatóintézetet. Együttműködési megállapodásom van egy nagy kínai ügyvédi irodával, a Jiangsu Zhibang Law Firm-mel, ahol több, mint száz aktív ügyvéd dolgozik.

Alapelvem az, hogy megfelelő elméleti alapok nélkül a gyakorlati ügyvédi munka sem művelhető színvonalasan, de ugyanakkor tudomásul kell venni azt is, hogy az elmélet és a gyakorlat néha eltávolodik egymástól. Egyaránt fontos tehát, hogy egyetemi professzorként színvonalasan tanítsam meg a büntetőjogot a hallgatóimnak, de ugyanakkor a gyakorlatban dolgozó ügyvédként mindig csak egyetlen cél vezérel: a hatékonyság. Hatékonyság alatt azt értem, hogy a lehető legrövidebb idő alatt, minden törvényes jogi eszközt felhasználva kell elérni a maximális eredményt az ügyfél érdekében. Garantálni a sikert az ügyvédi munkában soha nem lehet, de vannak tényezők, amelyek a siker esélyét megnövelhetik. Az én esetemben az egyik ilyen tényező, hogy tanszékvezető egyetemi tanárként oktatom is azt az anyagot, amellyel a gyakorlatban dolgozom, a másik pedig a 2008 óta sikeresen lezárt ügyeim, amelyek alapján egyre több olyan új ügyfelem van, akit korábbi ügyfeleim küldtek hozzám. Véleményem szerint ez a legfontosabb pozitív visszacsatolás a munkámmal kapcsolatban.